Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Śląski Oddział Straży Granicznej wyróżniony za edukację dla bezpieczeństwa - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Śląski Oddział Straży Granicznej wyróżniony za edukację dla bezpieczeństwa

Szymon Mościcki

28 czerwca w Filharmonii Śląskiej w Katowicach odbył się uroczysty koncert charytatywny "Śląskie - Ukrainie" oraz gala jubileuszowa z okazji 10-lecia Centrum Badań i Edukacji Służb Mundurowych. Patronat nad wydarzeniem objął Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek.

Uroczystości przyświecał wyjątkowo szczytny cel - zbiórka funduszy dla obywateli Ukrainy. Za zgromadzone środki zostaną zakupione m.in. namioty, łóżka i koce, które trafią do zespołów interwencyjnych powołanych przez Rząd Ukrainy w ramach Lwowskiego Uniwersytetu Bezpieczeństwa Życia do likwidacji skutków wojny.

Podczas gali wręczono odznaczenia państwowe, medale  oraz wyróżnienia dla pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych Akademii WSB. Wyróżnionym osobom wręczono Odznaczenia przyznawane przez  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudę: Złote, Srebrne i Brązowe Krzyże Zasług; Medale Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli i Odznak Honorowych za Zasługi dla Województwa Śląskiego.

Podczas uroczystości doceniono również pracę dydaktyczną funkcjonariuszy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, którzy są zaangażowani w proces kształcenia w klasach o profilu Straż Graniczna z elementami prawa. Wśród wielu szkół prowadzących klasy mundurowe, tylko w dwie szkoły średnie na terenie śląska tj. Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach oraz w Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu prowadzą klasy o profilu Straż Graniczna. Program nauczania został opracowany przez funkcjonariuszy ŚlOSG.  Zajęcia w klasach profilowanych mają na celu kształtowanie wśród uczniów postaw patriotycznych i obywatelskich, pielęgnowanie tradycji narodowych i formacji granicznych, przygotowanie potencjalnych kandydatów do służby w Straży Granicznej oraz wspólne organizowanie wydarzeń o charakterze naukowym i edukacyjnym.

Tytuł oraz statuetkę „Edukatora dla bezpieczeństwa”, za działania na rzecz edukacji dla bezpieczeństwa, otrzymał Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Adam Jopek.

Galę zakończył charytatywny koncert „Śląskie – Ukrainie", w trakcie którego nawiązano do obecnej dramatycznej sytuacji na Ukrainie spowodowanej napaścią Rosji. W czasie imprezy muzycznej miało miejsce premierowe wykonanie popularnego na Ukraine utworu ,,Obejmij mnie” w aranżacji Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Jest to antywojenna i bardzo wzruszająca piosenka w oryginale wykonana przez zespół Okean Elzy.

W trakcie wykonania utworu wyświetlono teledysk obrazujący rolę Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz innych służb i instytucji w udzielaniu pomocy Ukraińcom uciekającym ze swojego kraju przed wojną.

 

 

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Akademię WSB w Dąbrowie Górniczej, której rektorem jest dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz oraz Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach pod dowództwem nadinsp. Romana Rabsztyna. Koordynatorem projektu i kierownikiem Centrum Badań i Edukacji Służb Mundurowych Akademii WSB jest płk. rez. prof. Marek Walancik.

do góry