Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Przedstawiciele Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji (IOM) szkolili funkcjonariuszy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Przedstawiciele Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji (IOM) szkolili funkcjonariuszy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej

Jesionowska Katarzyna
22.06.2022

20 czerwca w komendzie Śląskiego Oddziału SG odbyło się szkolenie zrealizowane w ramach finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 projektu pn. "Współpraca i kompetencja kluczem do skutecznej walki z handlem ludźmi – faza II".

Celem szkolenia jest poszerzenie kompetencji i wiedzy funkcjonariuszy SG w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania handlu ludźmi, ze szczególnym ukierunkowaniem na identyfikację ofiar handlu ludźmi. W kontekście aktualnej sytuacji związanej z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, a w związku z tym wzmożonym napływem obywateli państw trzecich na terytorium RP, istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska dotyczącego handlu ludźmi, a w tym pracy przymusowej.

W szkoleniu, które uroczyście rozpoczął Zastępca Komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej ppłk SG Adam Kurek, wzięli udział funkcjonariusze Wydziału do Spraw Cudzoziemców, Wydziału Operacyjno-Śledczego oraz przedstawiciele placówek Śląskiego Oddziału Straży Granicznej. Prowadzącymi szkolenie byli przedstawiciele Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji (IOM), Patrycja Szeląg – Jarosz oraz Paweł Barabasz.

do góry