Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Pakistańczyk podający się za Francuza - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Pakistańczyk podający się za Francuza

Szymon Mościcki
13.06.2022

W miniony weekend funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Katowicach-Pyrzowicach zatrzymali cudzoziemca, który usiłował przekroczyć granicę państwową niezgodnie z przepisami

10 czerwca do odprawy granicznej samolotu lecącego do Londynu Stansted (Wielka Brytania), stawił się mężczyzna. Cudzoziemiec do kontroli granicznej przedstawił francuski paszport. W trakcie czynności sprawdzających okazało się, że dokument widnieje w bazach danych jako utracony. Po szczegółowej analizie okazało się, że paszport nosi ślady przerobienia. Została w nim podrobiona strona z danymi personalnymi. Dodatkowo mężczyzna posiadał przy sobie oryginalny paszport wydany przez władze Pakistanu oraz francuski dowód osobisty, który również wzbudził podejrzenie funkcjonariuszy co do jego autentyczności. Analiza wykazała, że ten dokument także jest podrobiony na wzór oryginału. Podczas przesłuchania, prowadzonego w obecności tłumacza, zatrzymany cudzoziemiec oświadczył, że fałszywe dokumenty kupił za pośrednictwem znajomego na terenie Turcji za kwotę 1000 dolarów amerykańskich, który następnie mu te dokumenty przesłał.

Mężczyzna usłyszał zarzuty usiłowania przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom przy użyciu podstępu polegającego na posłużeniu się podczas kontroli granicznej jako autentycznym, przerobionym francuskim paszportem oraz czynienia przygotowań do posłużenia się jako autentycznym podrobionym na wzór oryginału dokumentem w postaci francuskiego dowodu osobistego. Pakistańczyk przyznał się do stawianych mu zarzutów, złożył wyjaśnienia i poddał się dobrowolnie karze 3 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 2 lat.

Równolegle Straż Graniczna wszczęła postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji zobowiązującej cudzoziemca do powrotu. Ponadto dzisiaj na podstawie decyzji sądu zostanie on umieszczony w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Wędrzynie.

do góry