Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Dzień Otwartej Integracji Polsko-Ukraińskiej w Wiśle - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Dzień Otwartej Integracji Polsko-Ukraińskiej w Wiśle

Jesionowska Katarzyna
08.06.2022

Po raz drugi funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej wsparli inicjatywę Wojewody Śląskiego Jarosława Wieczorka, skierowaną tym razem do obywateli Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w regionie Beskidu Śląskiego.

Wczoraj amfiteatr w Wiśle (powiat cieszyński) stał się miejscem, gdzie uchodźcy z Ukrainy mogli uzyskać kompleksową pomoc oraz informację. Zorganizowane na początku maja w Czerwionce-Leszczynach (powiat rybnicki) wydarzenie cieszyło się tak dużym zainteresowaniem obywateli Ukrainy, że Wojewoda Śląski podjął decyzję o realizacji kolejnego. Nad wczorajszą akcją w Wiśle osobiście czuwał Wicewojewoda Śląski Jan Chrząszcz. W przedsięwzięciu nie mogło zabraknął Śląskiego Oddziału Straży Granicznej. Podczas wydarzenia obecny był Zastępca Komendanta Placówki Straży Granicznej w Bielsku-Białej mjr SG Jarosław Olewiński oraz Kierownik Grupy ds. Cudzoziemców PSG w Bielsku-Białej mjr SG Ewa Młynarczyk.

Uchodźcy mogli zapoznać się ze sprawami legalizacji dalszego pobytu na terenie naszego kraju oraz skonsultować się z funkcjonariuszami Wydziału ds. Cudzoziemców Komendy ŚlOSG.

Tego dnia do dyspozycji obywateli Ukrainy byli również pracownicy Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ZUS-u, Urzędu Skarbowego, Narodowego Funduszu Zdrowia, Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wraz z pracownikami Starostwa Powiatowego w Cieszynie. Kłopoty natury prawnej pomagał rozwiązać radca prawny z Okręgowej Izby Radców Prawnych. Dzień Otwartej Integracji Polsko-Ukraińskiej miał też za zadanie ułatwić poszukiwanie pracy uchodźcom z Ukrainy, którzy mogli porozmawiać z przedstawicielami przedsiębiorstw z regionu. Nie zabrakło również ofert pracy i poradnictwa zawodowego zapewnionego przez Wojewódzki Urząd Pracy oraz Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie. Była również Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna – partner całego wydarzenia. Swoje stanowiska mieli także Euroregion Śląsk Cieszyński oraz Euroregion Beskidy.

Bogatą ofertę edukacyjną zapewnił Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, gdyż obecne były Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego oraz Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej i Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej. W związku z tym, iż największą przeszkodą w znalezieniu pracy jest bariera językowa pedagodzy uczyli dorosłych obywateli Ukrainy języka polskiego, natomiast z młodzieżą poprowadzili konwersacje po angielsku.

Zorganizowane wydarzenie stanowi dla obywateli Ukrainy nie tylko szansę na uzyskanie wsparcia w zakresie poszukiwania pracy czy legalizacji pobytu, ale również okazję do integracji z lokalną społecznością.

do góry