Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Kolejni Gruzini z odmową wjazdu - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kolejni Gruzini z odmową wjazdu

Szymon Mościcki
11.05.2022

Dwóch Gruzinów nie wjechało do Polski, a jednego zobowiązano do powrotu. To efekt wtorkowych działań funkcjonariuszy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej.

10 maja funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Katowicach-Pyrzowicach nie zezwolili na wjazd na terytorium Polski 2 obywatelom Gruzji. Cudzoziemcy stawili się do kontroli granicznej po przylocie samolotu rejsowego z Kutaisi (Gruzja). Mężczyźni przedstawili do kontroli swoje oryginalne gruzińskie paszporty oraz zadeklarowali chęć podjęcia pracy w Polsce, na dowód czego okazali dokumenty świadczące o tym zamiarze. Jednakże okazane przez jednego z nich oświadczenie o powierzeniu pracy było wystawione przez inny podmiot gospodarczy, niż ten dla którego miał pracować. Dodatkowo mężczyzna oświadczył, że posiadany przez niego dokument dotyczący zatrudnienia kupił na terytorium Gruzji. Drugi Gruzin stwierdził, że będzie pracować w Szczecinie, jednakże było to sprzeczne z danymi zawartymi w oświadczeniu o powierzeniu pracy. Nie potrafił też wskazać charakteru wykonywanej pracy, ani podmiotu dla którego miał świadczyć tę pracę. Nie był również w stanie wskazać miejsca zakwaterowania na terytorium naszego kraju. W związku z powyższym, Komendant PSG w Katowicach-Pyrzowicach odmówił Gruzinom wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Cudzoziemcy wrócą do swojego kraju najbliższym lotem powrotnym.

Tego samego dnia funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Opolu zatrzymali w Namysłowie kolejnego obywatela Gruzji. W wyniku przeprowadzonej kontroli legalności pobytu ustalono, że mężczyzna wjechał do Polski z zamiarem podjęcia pracy na terytorium naszego kraju. Cudzoziemiec w trakcie kontroli nie okazał żadnych dokumentów mogących potwierdzić cel i warunki jego pobytu w Polsce. W związku z tym Komendant Placówki Straży Granicznej w Opolu wydał Gruzinowi decyzję zobowiązującą go do powrotu.

  • Funkcjonariuszka SG wykonująca czynności służbowe z cudzoziemcami
    Funkcjonariuszka SG wykonująca czynności służbowe z cudzoziemcami
do góry