Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Minister finansów wyróżnił pracownicę Śląskiego Oddziału SG - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Minister finansów wyróżnił pracownicę Śląskiego Oddziału SG

Jesionowska Katarzyna
17.11.2021

15 listopada Pani Izabela Gwiazdowicz – Zastępca Głównego Księgowego w ŚlOSG otrzymała z rąk ministra finansów Tadeusza Kościńskiego odznakę „Za Zasługi dla Finansów Publicznych Rzeczypospolitej Polskiej”.

Pani Izabela Gwiazdowicz znalazła się wśród 39 wyróżnionych osób, które zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju finansów publicznych. Poza ministrem finansów Tadeuszem Kościńskim, na uroczystości obecni byli również wiceministrowie Magdalena Rzeczkowska, Piotr Patkowski, Anna Chałupa, Jan Sarnowski oraz dyrektor generalna Renata Oszast.  

Pani Izabela Gwiazdowicz pracę w Śląskim Oddziale Straży Granicznej rozpoczęła w 2006 roku. Posiadane przez nią wysokie kwalifikacje w zakresie kompetencji urzędniczych potwierdzone zostały w 2009 roku mianowaniem przez Szefa Służby Cywilnej, z up. Prezesa Rady Ministrów, urzędnikiem służby cywilnej. W toku realizacji zadań służbowych była m.in. zaangażowana w dodatkowe obowiązki dotyczące realizacji projektu współpracy transgranicznej, wykonując zadania związane z pełnioną funkcją Przewodniczącej zespołu do pozyskania środków na realizację zadań Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w ramach Celu 3 polityki spójności Unii Europejskiej (Europejskiej Współpracy Terytorialnej – Fundusz Mikroprojektów). Pani Izabela Gwiazdowicz aktywnie uczestniczyła w ramach powołanego przez Komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej zespołu do spraw Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców. Ponadto była współorganizatorką międzynarodowej konferencji pt. „Utrwalenie współpracy oraz dokonanie oceny aktualnej sytuacji migracyjnej na wspólnej granicy”, organizowanej przez Śląski Oddział SG w ramach projektu „Wzmocnienie współpracy między Państwami Członkowskimi w dziedzinie powrotów – część VI”, współfinansowanego z EFPI.

Zdjęcia: Ministerstwo Finansów

do góry