Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Cudzoziemcy niepożądani w naszym kraju - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Cudzoziemcy niepożądani w naszym kraju

Szymon Mościcki
23.10.2020

W minionym tygodniu funkcjonariusze placówek Straży Granicznej w Bielsku-Białej, Rudzie Śląskiej i Opolu, w wyniku kontroli legalności pobytu przeprowadzonych na terenie województw śląskiego oraz opolskiego, zatrzymali 4 obywateli Ukrainy i ujawnili 1 obywatela Rosji narodowości czeczeńskiej, których pobyt w Polsce był niepożądany.

Trzech z zatrzymanych obywateli Ukrainy dopuściło się wcześniej przestępstw na terenie naszego kraju. Dwóch z nich zostało skazanych za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu. Kolejny ich rodak usłyszał wyrok za kradzież. Po uprawomocnieniu się wyroków sądowych dane cudzoziemców zostały wpisane do wykazu osób niepożądanych w RP. Również ostatni z zatrzymanych Ukraińców figurował w Systemie Informacyjnym Schengen jako osoba niepożądana na terenie państw strefy Schengen.

Wobec obywateli Ukrainy wszczęto postępowania administracyjne w sprawie zobowiązania ich do powrotu lub wydano im decyzje, na mocy których muszą opuścić terytorium Polski.

Z kolei obywatel Rosji narodowości czeczeńskiej figurował w systemach informatycznych jako osoba niepożądana na terytorium Polski, w związku z wcześniejszym przekroczeniem granicy państwowej wbrew przepisom prawa z Republiki Litwy do Polski w trakcie tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej, związanej z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa Sars-CoV-2. W trakcie czynności służbowych funkcjonariusze ustalili, że obcokrajowiec posiada tytuł pobytowy na terytorium Austrii, w związku z powyższym został pouczony o obowiązku niezwłocznego opuszczenia naszego kraju.

 

do góry