Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Śląskim Oddziałem Straży Granicznej i Zespołem Szkól Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Śląskim Oddziałem Straży Granicznej i Zespołem Szkól Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach

Mitas Łukasz

24 lutego Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Adam Jopek i Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach mgr Małgorzata Grzesiakowska podpisali porozumienie o współpracy.

  • Podpisanie porozumienia o współpracy
    Podpisanie porozumienia o współpracy
  • Podpisanie porozumienia o współpracy
    Podpisanie porozumienia o współpracy

Zespół Szkól Techniczno-Usługowych planuje wprowadzić od września 2020 roku w swojej ofercie szkoleniowej jako innowację pedagogiczną klasę o profilu Straży Granicznej. Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Strażą Graniczną a Zespołem Szkół Techniczno-Usługowych ma na celu wspólne kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich, pielęgnowanie tradycji narodowych i formacji granicznych, przygotowanie potencjalnych kandydatów do służby w Straży Granicznej oraz wspólne organizowanie wydarzeń o charakterze naukowym i edukacyjnym. W ramach współpracy funkcjonariusze Straży Granicznej będą udzielać merytorycznej i praktycznej pomocy w organizacji zajęć lekcyjnych, związanych z zagadnieniami służby granicznej. Uczniowie klas o profilu Straż Graniczna będą mieli możliwość bezpośredniego zapoznania się ze specyfiką służby w Straży Granicznej. Zajęcia lekcyjne będą odbywały się również w obiektach Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, gdzie każdy uczeń pozna zróżnicowany charakter służby w SG – od kontroli granicznej i zapewnienia bezpieczeństwa podróżnym w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice w Pyrzowicach do prowadzenia działań związanych ze zwalczaniem i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji. Ponadto młodzież będzie uczestniczyła w zajęciach strzeleckich na nowoczesnej strzelnicy i trenażerze laserowym oraz w zajęciach z taktyk i technik interwencji, które prowadzone będą przez instruktorów z ŚlOSG. Funkcjonariusze Straży Granicznej opracowali już program zajęć teoretycznych i praktycznych, dotyczący „Ochrony granicy państwowej z elementami prawa”.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można uzyskać na stronie internetowej www.zstu.tg.edu.pl

do góry