Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego 9 cudzoziemców naruszyło przepisy ustawy o cudzoziemcach - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

9 cudzoziemców naruszyło przepisy ustawy o cudzoziemcach

Mitas Łukasz
14.02.2020

Wczoraj (13.02) funkcjonariusze Śląskiego Oddziały Straży Granicznej zatrzymali 9 obywateli Ukrainy, którzy naruszyli obowiązujące przepisy.

W Częstochowie funkcjonariusze SG z częstochowskiej Grupy Zamiejscowej, współdziałając z policjantami, zatrzymali czterech Ukraińców. Mężczyźni pracowali na budowie nie posiadając odpowiednich dokumentów. Podobna sytuacja miała miejsce w Bielsku – Białej. Funkcjonariusze z tamtejszej placówki zatrzymali 2 obywateli Ukrainy, którzy również nie posiadali dokumentów uprawniających ich do legalnego wykonywania pracy. Troje kolejnych cudzoziemców zatrzymali funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej i w Opolu. Oni natomiast posiadali wizy do pracy w Polsce lecz tej pracy w naszym kraju nie podjęli.

W związku z naruszeniem przez wszystkich obcokrajowców ustawy o cudzoziemcach wszczęte zostały wobec nich postepowania administracyjne. Siedmiu cudzoziemców otrzymało już decyzje zobowiązujące do powrotu.

do góry