Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego 8 cudzoziemców otrzymało decyzje zobowiązujące do powrotu i muszą opuścić Polskę - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

8 cudzoziemców otrzymało decyzje zobowiązujące do powrotu i muszą opuścić Polskę

Mitas Łukasz
10.01.2019

W ciągu ostatnich trzech dni funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali siedmioro obywateli Ukrainy oraz obywatela Indii, którzy za naruszenie obowiązujących w Polsce przepisów otrzymali decyzje zobowiązujące do powrotu.

Do zatrzymań obcokrajowców doszło w trakcie prowadzonych kontroli legalności pobytu na terenie województwa opolskiego i śląskiego. Na Śląsku funkcjonariusze z Placówek Straży Granicznej w Bielsku – Białej, Katowicach – Pyrzowicach i Rudzie Śląskiej zatrzymali sześcioro obywateli Ukrainy i obywatela Indii. Na Opolszczyźnie natomiast funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Opolu zatrzymali jednego obywatela Ukrainy.

W czterech przypadkach obywatele Ukrainy nie posiadali dokumentów pobytowych bądź przeterminowali swoje pobyty na terytorium państw Schengen. Dwoje kolejnych obcokrajowców - Ukrainka i Hindus - wykorzystywało wizy z prawem do pracy w Polsce niezgodnie z ich przeznaczeniem. W pozostałych dwóch przypadkach dane cudzoziemców widniały w wykazie osób niepożądanych na terytorium RP.

Za naruszenie przepisów zatrzymani cudzoziemcy otrzymali decyzje zobowiązujące do powrotu i teraz muszą opuścić nasz kraj.

do góry