Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Zatrzymano dwóch obywateli Afganistanu - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zatrzymano dwóch obywateli Afganistanu

Mitas Łukasz
05.11.2018

Cudzoziemcy zostali zatrzymani w okolicach dworca kolejowego w Chałupkach przez funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej.

Do zatrzymania dwóch młodych mężczyzn doszło wieczorem 1 listopada. Podczas kontroli okazało się, że przebywają oni na terytorium Polski bez żadnych dokumentów. W toku dalszych czynności, w obecności tłumacza, cudzoziemcy oświadczyli, że są obywatelami Afganistanu. W trakcie badań lekarskich stwierdzono, że są osobami nieletnimi w wieku około 14 i 16 lat. Młodzi mężczyźni do Czech dostali się z Serbii, podróżując w naczepie samochodu ciężarowego. Będąc w Czechach, w miejscowości Bohumin, próbowali dostać się do Polski pociągiem relacji Praga - Warszawa. Jednak nie zostali wpuszczeni do pociągu przez konduktora, ponieważ nie posiadali biletów. Następnie taksówką przedostali się na terytorium Polski i w Chałupkach ponownie próbowali wejść do pociągu jadącego do Warszawy. Tam również nie zostali wpuszczeni i w okolicach dworca kolejowego zostali zatrzymani przez Straż Graniczną.

Komendant Placówki Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej wszczął wobec zatrzymanych obywateli Afganistanu postępowania w sprawie zobowiązania do powrotu. Na mocy postanowień sądu jeden z nieletnich obcokrajowców został umieszczony w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców, a drugi w placówce opiekuńczo wychowawczej.

  • zatrzymani cudzoziemcy
    zatrzymani cudzoziemcy
do góry