Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Spotkanie Pełnomocników Granicznych Polski i Słowacji - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Spotkanie Pełnomocników Granicznych Polski i Słowacji

Maciej Nowak

10 maja w siedzibie Dyrekcji Policji Granicznej i ds. Cudzoziemców Republiki Słowacji w Sobrance odbyło się spotkanie Pełnomocników Granicznych Polski i Słowacji.

Stronę polską reprezentowali: Pełnomocnik Graniczny RP dla Odcinka Śląskiego OSG Komendant Śląskiego Oddziału SG płk SG Adam Jopek, Pełnomocnik Graniczny RP dla odcinka Bieszczadzkiego OSG Komendant Bieszczadzkiego Oddziału SG płk SG Robert Rogoz i Pełnomocnik Graniczny RP dla odcinka Karpackiego OSG Komendant Karpackiego Oddziału SG ppłk SG Stanisław Laciuga.

Stronę słowacką reprezentowali: Pełnomocnik Graniczny Republiki Słowacji w Sobrance pplk. Ing. Tomáš Glezgo, Zastępca Pełnomocnika Granicznego Republiki Słowacji w Żylinie plk. JUDr. Peter Sivoň oraz Zastępca Pełnomocnika Granicznego Republiki Słowacji w Preszowie plk. PhDr. František Leško.

W spotkaniu uczestniczyli również Zastępcy, Pomocnicy i Eksperci Pełnomocników Granicznych Polski i Słowacji.

Podczas spotkania podsumowano działalność i współpracę Pełnomocników Granicznych i Pomocników Pełnomocników Granicznych Polski i Słowacji w II półroczu 2017 roku, na wspólnym odcinku granicy państwowej, m.in. w zakresie realizacji zadań w ramach wspólnych patroli oraz podczas wykonywaniu kontroli w rejonach przygranicznych. Ponadto strony oceniły funkcjonowania Centrów Współpracy Policyjnej i Celnej Trstená – Chyżne i Barwinek – Vyšný Komárnik. Wyznaczone zostały również zadania do realizacji w następnym okresie.

do góry