Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Ukryci w samochodzie ciężarowym nielegalnie wjechali do Polski - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Ukryci w samochodzie ciężarowym nielegalnie wjechali do Polski

Szymon Mościcki
02.06.2022

Funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali dwóch obywateli Afganistanu, którzy podstępem przekroczyli granicę do Polski.

31 maja funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Sosnowcu otrzymali informację od tyskich policjantów o dwóch obcokrajowcach ujawnionych w Tychach, w naczepie rumuńskiego tira. W wyniku dokonanej przez funkcjonariuszy SG kontroli legalności pobytu ustalono, iż mężczyźni nie posiadają żadnych dokumentów potwierdzających ich tożsamość, w związku z czym zostali zatrzymani. Obydwaj zadeklarowali obywatelstwo Afganistanu. W toku prowadzonych czynności służbowych, funkcjonariusze SG ustalili, że mężczyźni podróżowali ukryci pod naczepą samochodu ciężarowego, przewożącego plastikowe skrzynie z Turcji. Kierowca ciężarówki, obywatel Rumunii, nie miał pojęcia, że podróżują z nim nielegalni migranci. Cudzoziemcom przedstawiono zarzut przekroczenia granicy z Republiki Czeskiej do Polski wbrew przepisom, przy użyciu podstępu. Obaj przyznali się do zarzucanego im czynu i złożyli wyjaśnienia. Następnie dobrowolnie poddali się karze pozbawienia wolności na 6 miesięcy, z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 3 lat. Nastolatkowie otrzymali również dozór kuratorski. Wobec cudzoziemców wszczęte zostały postępowania administracyjne zmierzające do wydania decyzji zobowiązujących ich do powrotu. Na podstawie systemu EURODAC stwierdzono, iż obydwaj mężczyźni byli już rejestrowani w systemach w związku z zatrzymaniem na terytorium Bułgarii, gdzie pobrano od nich odciski linii papilarnych. W trakcie czynności służbowych jeden z mężczyzn wyraził wolę ubiegania się o ochronę międzynarodową na terytorium RP. Wobec Afgańczyków został złożony wniosek do sądu o umieszczenie ich w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców.

 

do góry