Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Trzy kontrole – trzy zobowiązania do powrotu - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Trzy kontrole – trzy zobowiązania do powrotu

Jesionowska Katarzyna
10.05.2022

9 maja funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 3 obywateli Gruzji, których pobyt naruszał przepisy ustawy o cudzoziemcach.

Cudzoziemcy zostali skontrolowani na terenie Śląska i Opolszczyzny. Około południa funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Sosnowcu dokonali w Katowicach kontroli legalności pobytu wobec 38-letniej kobiety oraz 49-letniego mężczyzny. Gruzini wjechali na terytorium państw strefy Schengen w 2019 roku. W tym czasie złożyli wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy do Wojewody Wielkopolskiego, które następnie zostały przekazane Wojewodzie Śląskiemu. Wnioski pozostały jednak bez rozpoznania, w związku z czym cudzoziemcy nie byli uprawnieni do legalnego pobytu na terytorium RP. Gruzini przekroczyli dopuszczalny okres pobytu odpowiednio o 833 oraz 958 dni. Obywatele Gruzji zostali ukarani mandatami w wysokości 200 złotych każdy. Ponadto Komendant Placówki Straży Granicznej w Sosnowcu wydała cudzoziemcom decyzje zobowiązujące ich do powrotu oraz orzekła o zakazie ponownego wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen na okres 1 roku.

Wieczorem funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Opolu zatrzymali w Brzegu kolejnego obywatela Gruzji. W wyniku przeprowadzonej kontroli legalności pobytu ustalono, iż mężczyzna wjechał do Polski z zamiarem podjęcia pracy na terytorium naszego kraju. 41-latek nie podjął jednak pracy w podmiocie, który wskazał podczas przekraczania granicy. Co więcej, okazało się, że adres firmy jest fikcyjny. Cudzoziemiec nie okazał żadnych innych dodatkowych dokumentów mogących potwierdzić cel i warunki jego pobytu w Polsce. W związku z tym Komendant Placówki Straży Granicznej w Opolu wydał cudzoziemcowi decyzję zobowiązującą go do powrotu oraz orzekł o zakazie ponownego wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen na okres 6 miesięcy.

  • Funkcjonariusz SG z zatrzymanymi Gruzinami
    Funkcjonariusz SG z zatrzymanymi Gruzinami
do góry