Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Wizyta biskupa sosnowieckiego w Śląskim Oddziale Straży Granicznej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Wizyta biskupa sosnowieckiego w Śląskim Oddziale Straży Granicznej

Jesionowska Katarzyna
28.12.2021

Dziś w Komendzie Śląskiego Oddziału SG gościł z wizytą ordynariusz diecezji sosnowieckiej biskup dr Grzegorz Kaszak.

Czcigodny gość spotkał się z Komendantem ŚlOSG gen. bryg. SG Adamem Jopkiem by złożyć noworoczne życzenia oraz dać wyraz wdzięczności i wsparcia dla wszystkich funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy pełnią służbę na polsko-białoruskim odcinku granicy państwowej. Diecezja sosnowiecka aktywnie wspiera mundurowych pełniących służbę na wschodzie Polski. Przed Świętami Bożego Narodzenia policjanci pełniący wartę w tym rejonie otrzymali paczki świąteczne, będące wynikiem akcji powstałej z inicjatywy biskupa Grzegorza Kaszaka i diecezji sosnowieckiej. W transporcie paczek do Kuźnicy wziął udział m.in. kanclerz Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu ks. Mariusz Karaś.

Przy okazji wizyty w Komendzie Śląskiego Oddziału SG biskup oraz przedstawiciele diecezji sosnowieckiej zostali zapoznani z aktualną sytuacją migracyjną, charakterystyką ŚlOSG i jego rolą w systemie ochrony granicy państwowej.

14 listopada br. na placu katedralnym Bazyliki Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu miało miejsce odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej 30. rocznicę powołania Straży Granicznej, w hołdzie poległym w obronie Ojczyzny żołnierzom Korpusu Ochrony Pogranicza i funkcjonariuszom Straży Granicznej II RP. Uroczystość odsłonięcia pamiątkowej tablicy poprzedziła msza święta, której przewodniczył biskup sosnowiecki dr Grzegorz Kaszak oraz krótki koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej z Nowego Sącza pod batutą ppłk. SG Leszka Mieczkowskiego.

  • 20211228-2-1
    20211228-2-1
do góry