Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Polak odpowie za znieważenie funkcjonariusza SG - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Polak odpowie za znieważenie funkcjonariusza SG

Jesionowska Katarzyna
25.11.2021

Dziś na lotnisku w Katowicach-Pyrzowicach podróżny znieważył funkcjonariusza Straży Granicznej będącego na służbie.

Mężczyzna przylatujący z Oslo (Norwegia), w trakcie prowadzonej przez funkcjonariuszy SG kontroli sanitarnej, nie chciał podać niezbędnych danych, związanych z obowiązkiem poddania się kwarantannie. Zgodnie z przepisami związanymi z wystąpieniem stanu epidemii, obowiązek ten spoczywa na każdej osobie przekraczającej granicę Rzeczypospolitej Polskiej. Wyjątek stanowią osoby podlegające zwolnieniu z kwarantanny. 43-letni obywatel Polski nie tylko utrudniał podanie potrzebnych danych, ale w trakcie rozmowy z funkcjonariuszami SG stawał się coraz bardziej agresywny. Próby uspokojenia podróżnego okazały się bezskuteczne. Mężczyzna nie stosował się do wydawanych przez funkcjonariuszy SG poleceń oraz zaczął używać wobec jednego z nich słów powszechnie uważanych za obelżywe.

Znieważenie funkcjonariusza publicznego jest przestępstwem, za które grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności na okres do jednego roku.

  • 20211125-1-1
    20211125-1-1
do góry