Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Fałszywe polskie dokumenty potwierdzające pracę - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Fałszywe polskie dokumenty potwierdzające pracę

Szymon Mościcki
14.09.2020

Dwóm obywatelom Gruzji, którzy posłużyli się sfałszowanymi dokumentami uzupełniającymi mającymi potwierdzić ich zatrudnienie w polskiej firmie, odmówiono wjazdu oraz przedstawiono zarzuty w związku z usiłowaniem przekroczenia granicy RP wbrew przepisom.

Tuż po północy 10 września do odprawy granicznej w MPL Katowice w Pyrzowicach, na wjazd do Polski stawiło się dwóch obywateli Gruzji. Cudzoziemcy przylecieli z ukraińskiego lotniska Kijów-Boryspol. Do kontroli okazali dokumenty uzupełniające mające potwierdzić ich zatrudnienie w Polsce. Przedstawione oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom wzbudziły podejrzenia funkcjonariuszy Straży Granicznej co do ich autentyczności. Funkcjonariusze nie pomylili się. Dokumenty okazały się podrobione. Pierwotnie zarejestrowano je na dane personalne innych osób.

Gruzinom odmówiono wjazdu na terytorium Polski. Ze względu na fakt, że cudzoziemcy usiłowali przekroczyć  granicę państwową przy użyciu podstępu polegającego na użyciu podczas kontroli granicznej, jako autentycznego, podrobionego dokumentu uzupełniającego, wszczęto przeciwko mężczyznom postępowanie przygotowawcze, w ramach którego przedstawiono im stosowne zarzuty.

Podejrzani przyznali się do zarzucanych im czynów i dobrowolnie poddali się odpowiedzialności karnej, tj. 3 miesiące pozbawienia wolności z zawieszeniem wykonania kary na okres próby 3 lat oraz dozór kuratora.

Przypominamy, że funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Katowicach – Pyrzowicach chronią nie tylko polskiej granicy, ale również granicy Unii Europejskiej. Tylko w tym roku, pomimo panującej pandemii i ograniczenia ruchu lotniczego, odmówiono wjazdu 127 cudzoziemcom. Poprzez swoje działania Śląski Oddział Straży Granicznej w znacznym stopniu przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa na terenie swojej służbowej odpowiedzialności.

do góry