Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Kolejne osoby nielegalnie przekroczyły granicę - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kolejne osoby nielegalnie przekroczyły granicę

Jesionowska Katarzyna
27.03.2020

26 marca w Gołkowicach i Cieszynie ujawniono trzy osoby, które wbrew przepisom przekroczyły granicę państwową.

W Gołkowicach obywatel Polski postanowił udać się na stronę czeską, aby odwiedzić znajomego. Po odwiedzinach wrócił do Polski przekraczając granicę poza wyznaczonym przejściem granicznym. W związku z naruszeniem przepisów został ukarany mandatem oraz poinformowany o obowiązku odbycia 14-dniowej kwarantanny.

Mandatami karnymi zostało również ukaranych dwóch obywateli Republiki Czeskiej, którzy przekroczyli granicę wbrew obowiązującym przepisom przez rzekę Olzę w Cieszynie. Mężczyźni wybierali się do Polski, żeby kupić części samochodowe. Po zakończonych czynnościach zostali przekazani stronie czeskiej.

do góry