Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego 101. rocznica walk w obronie Śląska Cieszyńskiego - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

101. rocznica walk w obronie Śląska Cieszyńskiego

Mitas Łukasz

27 stycznia funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej uczcili pamięć poległych obrońców Śląska Cieszyńskiego, którzy w 1919 roku walczyli o kształtowanie granic Rzeczypospolitej Polskiej.

Organizatorem obchodów 101. rocznicy walk o kształtowanie granic RP, które odbyły się w Zebrzydowicach i Kończycach Małych był Śląski Oddział Straży Granicznej. W uroczystości tej wzięli udział: Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Adam Jopek wraz ze swoim Zastępcą płk. SG Markiem Kochem, kadra kierownicza ŚlOSG, poczet sztandarowy i kompania honorowa ŚlOSG, przedstawiciele Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Powiatu Cieszyńskiego, Muzeum 4. Pułku Strzelców Podhalańskich w Cieszynie, Towarzystwa Pamięci Generała Józefa Hallera i Hallerczyków, służb mundurowych oraz młodzież szkolna.

Obchody rozpoczęły się na cmentarzu przy Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Zebrzydowicach. Tam odczytany został apel pamięci w intencji poległych obrońców Śląska Cieszyńskiego, oddano salwę honorową oraz złożono kwiaty i zapalono znicze na mogile poległych żołnierzy. Następnie uczestnicy uroczystości udali się do Kończyc Małych, na miejsce gdzie poległ dowódca pododdziału z 12. Wadowickiego Pułku Piechoty - major Wojska Polskiego Cezary Haller.

W kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kończycach Małych, w 101. rocznicę walk o kształtowanie granic Rzeczypospolitej Polskiej, odprawiona została msza święta w intencji poległych obrońców Śląska Cieszyńskiego w 1919 roku. Mszę świętą, z udziałem kompani honorowej i pocztu sztandarowego Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, koncelebrował Kapelan Śląskiego Oddziału Straży Granicznej ks. ppor. SG Artur Suska. Towarzyszył mu proboszcz parafii w Kończycach Małych ks. Edward Kobiesa oraz proboszcz parafii w Zebrzydowicach ks. Marian Brańka.

Komendant ŚlOSG płk SG Adam Jopek uczestniczył również w uroczystości w Stonawie, którą z okazji 101. rocznicy walk w obronie Śląska Cieszyńskiego zorganizował Polski Związek Kulturalno - Oświatowy reprezentujący mniejszość polską w Czechach. Na uroczystości obecna była Izebella Wołłejko - Chwastowicz Konsul Generalna Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie, przedstawiciele Ambasady RP w Pradze oraz Dowództwa Sił Zbrojnych RP. Tam także odbył się apel pamięci oraz złożono kwiaty i zapalono znicze na mogiłach żołnierzy polskich, którzy służyli ojczyźnie i bronili jej granic.

Funkcjonariusze ŚlOSG zapalili również znicze na cmentarzu w Suchej Górnej na grobach poległych w obronie Śląska Cieszyńskiego.

do góry