Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Przeterminował pobyt o 505 dni - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Przeterminował pobyt o 505 dni

Walczak Katarzyna

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Bielsku - Białej zatrzymali wczoraj (16.07) obywatela Ukrainy, który przebywał na terytorium państw Schengen nielegalnie od ponad 500 dni.

Obywatel Ukrainy zastał zatrzymany na autostradzie A1 w Żorach podczas prowadzonej kontroli legalności pobytu. Podróżował on rejsowym autokarem z Czech na Ukrainę. Do strefy Schengen Ukrainiec wjechał w ruchu bezwizowym na podstawie paszportu biometrycznego. Okazało się jednak, że wykorzystał on już dopuszczalny okres pobytu na terytorium Schengen i przeterminował swój pobyt aż o 505 dni.

W związku z zaistniałą sytuacją Komendant Placówki Straży Granicznej w Bielsku - Białej wszczął w stosunku do cudzoziemca postępowanie administracyjne, które zakończyło się wydaniem decyzji zobowiązującej do powrotu. Obywatel Ukrainy otrzymał jednocześnie roczny zakaz wjazdu na terytorium strefy Schengen.

 

do góry