Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Bilateralne spotkanie Pełnomocników Granicznych - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Bilateralne spotkanie Pełnomocników Granicznych

Walczak Katarzyna
09.11.2018

8 listopada w siedzibie Placówki Straży Granicznej w Krakowie-Balicach odbyło się spotkanie Pełnomocników Granicznych Polski oraz Słowacji.

Ze strony polskiej w spotkaniu uczestniczyli: Pełnomocnik Graniczny RP dla odcinka Śląskiego OSG płk SG Adam Jopek, Pełnomocnik Graniczny RP dla odcinka Karpackiego OSG płk SG Stanisław Laciuga oraz Pełnomocnik Graniczny RP dla odcinka Bieszczadzkiego OSG płk SG Robert Rogoz.

Natomiast stronę słowacką reprezentowali: Pełnomocnik Graniczny Republiki Słowacji w Sobrance pplk. Ing. Tomáš Glezgo, Pełnomocnik Graniczny Republiki Słowacji w Żylinie plk. PhDr. Aurel Gonščák, jak również Pełnomocnik Graniczny Republiki Słowacji w Preszowie plk. Mgr. Dušan Sabol.

W spotkaniu uczestniczyli również zastępcy, pomocnicy oraz eksperci Pełnomocników Granicznych Polski i Słowacji.

Strony omówiły aktualną sytuację migracyjną na wspólnie ochranianych odcinkach granicy, zadania realizowane podczas wspólnych patroli oraz przy wykonywaniu kontroli w rejonach przygranicznych. Podczas spotkania została również podsumowana działalność i współpraca Pełnomocników Granicznych Polski i Słowacji w I półroczu 2018 roku. Jednocześnie oceniono funkcjonowanie Centrów Współpracy Policyjnej i Celnej Chyżne-Trstená oraz Barwinek - Vyšnỳ Komárnik.

Omówiono także zagadnienia dotyczące wzajemnej współpracy w trakcie planowanego tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej na granicach wewnętrznych, związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas organizowanej w dniach 3-14 grudnia 2018 roku w Katowicach 24. Sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP 24 UNFCCC).

Uczestnicy spotkania zostali zapoznani także ze specyfiką pracy w lotniczym przejściu granicznym. Odbył się także pokaz sprzętu wykorzystywanego w służbie przez funkcjonariuszy PSG w Krakowie - Balicach. Osobom wizytującym Placówkę towarzyszyła Komendant PSG w Krakowie-Balicach ppłk SG Katarzyna Jurkowska.

żródło i zdjęcia: KaOSG

  • spotkanie Pełnomocników Granicznych
    spotkanie Pełnomocników Granicznych
  • spotkanie Pełnomocników Granicznych
    spotkanie Pełnomocników Granicznych
  • spotkanie Pełnomocników Granicznych
    spotkanie Pełnomocników Granicznych
do góry