Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej PSG w Opolu -

Nawigacja

PSG w Opolu

PSG w Opolu

Autor:
14.11.2016

 

  Placówka Straży Granicznej w Opolu
ul. Drzymały 1b, 45-342 Opole
tel.: (77) 451 38 20, fax: (77) 451 38 25
e-mail: sdo.opole@strazgraniczna.pl

Komendant PSG w Opolu
ppłk SG Jerzy Łukasik

    

 

Siedzibą utworzonej 15 stycznia 2008 roku placówki jest Opole. Jest to obecnie jedyna placówka Straży Granicznej usytuowana na terenie województwa opolskiego. Zastąpiła placówki znajdujące się bezpośrednio przy granicy państwowej, co było następstwem zmian w strukturze i działaniu Oddziału Straży Granicznej po zniesieniu kontroli na granicach wewnętrznych Unii Europejskiej, związanym z przyłączeniem Polski do strefy Schengen. Usytuowanie placówki w centrum województwa, blisko głównych drogowych i kolejowych szlaków komunikacyjnych, jest korzystne z punktu widzenia realizowanych zadań, przede wszystkim przeciwdziałania nielegalnej migracji, nielegalnej pracy i zatrudnieniu cudzoziemców oraz przestępczości transgranicznej.

Obszar działania Placówki Straży Granicznej w Opolu obejmuje:

miasto:

 • Opole.

oraz 11 powiatów województwa opolskiego:

 • brzeski
 • głubczycki
 • kędzierzyńsko-kozielski
 • kluczborski
 • krapkowicki
 • namysłowski
 • nyski
 • oleski
 • opolski
 • prudnicki
 • strzelecki.

 

 • Zasięg terytorialny PSG w Opolu
  Zasięg terytorialny PSG w Opolu
do góry