Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej PSG w Katowicach-Pyrzowicach -

Nawigacja

PSG w Katowicach-Pyrzowicach

PSG w Katowicach-Pyrzowicach

Autor:
12.01.2018

 

 Placówka Straży Granicznej w Katowicach-Pyrzowicach
ul. Wolności 90, Pyrzowice, 42-625 Ożarowice
tel.: (32) 390 34 00, fax: (32) 390 34 05
e-mail: sdo.pyrzowice@strazgraniczna.pl

Komendant PSG w Katowicach-Pyrzowicach
ppłk SG Czesław Konieczny

         

 

Placówka Straży Granicznej w Katowicach – Pyrzowicach funkcjonuje na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach. Realizuje ustawowe zadania związane z organizacją i kontrolą ruchu granicznego oraz kontrolą bezpieczeństwa w komunikacji lotniczej. Jest placówką Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, która kontroluje lotniczy ruch graniczny z państwami spoza strefy Schengen, realizuje zadania na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. Placówka powstała 1 maja 1994 roku, kiedy to pyrzowickie lotnisko uzyskało status międzynarodowego portu lotniczego. Istotna zmiana w funkcjonowaniu placówki wiąże się z dniem 30 marca 2008 roku, kiedy to na granicach lotniczych wprowadzono do praktycznej realizacji zasady Schengen. Funkcjonariusze Straży Granicznej zaprzestali wtedy prowadzenia odprawy granicznej osób korzystających z komunikacji lotniczej w obrębie strefy Schengen. Funkcjonariusze w dalszym ciągu prowadza kontrolę graniczną pasażerów lecących poza obszar Schengen. Wzrost zainteresowania komunikacją lotniczą sprawia, ze port lotniczy w Pyrzowicach cały czas się rozwija. Planowane są kolejne inwestycje, których celem jest zwiększanie ilości połączeń pasażerskich i towarowych. Ta sytuacja ma bezpośredni wpływ na funkcjonowanie placówki. Oznacza to realizowanie ustawowych zadań wobec większej ilości osób i towarów, a tym samym konieczność dostosowania struktury, wyposażenia i obsady etatowej do realnych potrzeb.

Obszar działania Placówki Straży Granicznej w Katowicach-Pyrzowicach obejmuje:miasta:

 • Częstochowa,
 • Dąbrowa Górnicza,
 • Bytom,
 • Piekary Śląskie,
 • Siemianowice Śląskie,
 • Sosonowiec.

oraz 7 powiatów:

 • będziński,
 • częstochowski,
 • kłobucki,
 • lubliniecki,
 • myszkowski,
 • tarnogórski,
 • zawierciański.
 • Zasięg terytorialny PSG w Katowicach-Pyrzowicach
  Zasięg terytorialny PSG w Katowicach-Pyrzowicach
do góry