Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej Klub HDK PCK „NASZA OPOLSKA KREW” -

Nawigacja

Klub HDK PCK „NASZA OPOLSKA KREW”

Klub HDK PCK „NASZA OPOLSKA KREW”

Autor:
31.08.2016

 

To co robimy dla siebie

umiera razem z nami

to co robimy dla innych

jest WIECZNE

                 Albert Einstein

 

 

Klub HDK PCK „NASZA OPOLSKA KREW” powstał przy Placówce SG w Opolu 10 grudnia 2014 roku.

Głównym celem założenia Klubu było i w dalszym ciągu jest rozwijanie i popularyzacja idei honorowego krwiodawstwa oraz dawstwa szpiku w strukturach Straży Granicznej.

W 2015 roku Klub był organizatorem 11 zbiórek krwi w tym: 7 zbiórek w Opolu oraz 4 zbiórek w Raciborzu. W trakcie tych zbiórek i podczas pojedynczych oddań krwi przez członków Klubu udało zebrać się  łącznie 137 750 ml krwi. Zarejestrowano 13 osób w bazie potencjalnych dawców szpiku.

Swoją działalnością chcemy wzmocnić pozytywny wizerunek funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy dbając o praworządność i bezpieczeństwo obywateli, kojarzeni są  również  z niesieniem pomocy i ratowaniem życia ludzkiego. Jako współcześni patrioci w poczuciu obowiązku i z satysfakcją oddajemy drugiemu człowiekowi cząstkę swojego życia - krew.

Naszymi akcjami staramy się docierać do różnych grup społecznych. Stąd też nasze akcje organizowane są zarówno z przedstawicielami innych służb mundurowych, ale również z młodzieżą, studentami i znanymi sportowcami. 

Akcje organizowane w województwie opolskim odbywają się zawsze przy wykorzystaniu krwiobusa i na rzecz Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu. Natomiast akcje organizowane przez Nas w Raciborzu zawsze mają miejsce na terenie Komendy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej przy ul. Dąbrowskiego 2. W czasie tych akcji bardzo licznie i chętnie biorą udział funkcjonariusze i pracownicy cywilni Komendy Oddziału. Te akcje organizowane są przy wykorzystaniu krwiobusa z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu, a zebrana krew przekazywana jest właśnie tam.

Ponad to oprócz organizacji zbiórek krwi:

  • dwukrotnie byliśmy jednym ze współorganizatorów i braliśmy czynny udział w zbiórce darów dla przedsięwzięcia p.n. „Szlachetna Paczka”,
  • w dniu 6 grudnia 2015 roku podczas organizowanej przez Klub akcji zbiórki krwi na opolskim rynku, byliśmy jednocześnie współorganizatorami w towarzyszącej w tym dniu akcji „Marsz Mikołajów”, której zwieńczeniem była zbiórka zabawek dla dzieci przebywających w oddziałach szpitalnych. Mieszkańcy Opolszczyzny na koniec wspomnianego „Marszu” przyniesione przez siebie zabawki przekazywali członkom Klubu - funkcjonariuszom Straży Granicznej,
  • poprzez nieodpłatne podarowanie swoich włosów Prezes Klubu HDK PCK „Nasza Opolska Krew” wsparła działania fundacji „Mówimy NieBo Rakowi”. Z przekazanych włosów wykonano peruki dla dzieci chorych na raka i po chemioterapii,
  • wsparliśmy również Fundację Domowe Hospicjum dla dzieci w Opolu,
  • razem z członkami REGION IPA OPOLE IV „GRANICA” oraz NSZZ FSG przy PSG w Opolu zorganizowaliśmy „Piknik rodzinny” w m. Pokrzywna dla m.in. członków Klubu HDK PCK „Nasza Opolska Krew” i ich rodzin,
  • aby wyrazić swoją wdzięczność za honorowe oddawanie krwi członkom Naszego Klubu, na nasz wniosek Zarząd Okręgowy PCK w Opolu przydzielił odznaczenia „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” . Odznaczenia za zgodą Komendanta Śląsko – Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Raciborzu wręczono podczas uroczystości z okazji Święta Straży Granicznej oraz Narodowego Święta Niepodległości.

Funkcjonariusze wchodzący w skład zarządu Klubu HDK PCK „Nasza Opolska Krew” to honorowi dawcy krwi, którzy są również zarejestrowani w bazie potencjalnych dawców szpiku. 

Warto również wspomnieć, że Zarząd Naszego Klubu został powołany Decyzją Komendanta Głównego Straży Granicznej do udziału jako przedstawiciele Śląskiego OSG w Zespole działającym przy KG SG, zajmującym się popularyzacją honorowego krwiodawstwa w Straży Granicznej.

Wszystkim funkcjonariuszom, a także pracownikom cywilnym Straży Granicznej, ich rodzinom i znajomym serdecznie dziękujemy za liczny udział w organizowanych przez Nas akcjach zbiórki krwi. Jednocześnie już dziś gorąco zapraszamy do dalszego bezinteresownego udziału w realizacji idei Ruchu Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża, która przyczynia się do wzmocnienia w naszej społeczności uczucia wdzięczności i podziwu dla dawców życiodajnego leku jakim jest KREW.

 

 

         Zarząd Klubu HDK PCK

        „NASZA OPOLSKA KREW” przy PSG w Opolu

 

 


 

 

 

do góry